Mgr.Miroslav Koutný

 

 

Ja v zozname znalcov MS SR

 

 

Zákon o znalcoch

 

 

Vyhláška o znalcoch

 

 

 

písmoznalec

tel.: 0903/200986

 

Korešpondenčná adresa :

Mgr. Miroslav Koutný

P.O.BOX 32

820 16 Bratislava

 

koutny@pismoznalec.sk   

 

    Vitajte na mojej stránke                             Vitajte na mojej stránke                             Vitajte na mojej stránke